Kontakt

internetový obchod Maxov svet kociek na www.maxovsvetkociek.sk prevádzkuje spoločnosť:

Maxov svet kociek s.r.o.
S. H. Vajanského 11
Nové Zámky
IČO: 51819104
Spoločnosť je zaregistrovaná na Okresnom súde Nitra,  vl.č. 46124/N.

 

Predajňa:
Štúrova 33, 949 01 Nitra


E-mail: info@maxovsvetkociek.sk 
tel. č.:
+421 917 398 132

Bankové spojenie pre úhradu objednávok:
Peňažný ústav: ČSOB a.s. Bratislava
IBAN: SK34 7500 0000 0040 2608 1046

Všetky predajné ceny uvedené na stránke sú vrátane DPH.